INDHOLD

Fuldmagt 2022

 

 

F U L D M A G T

Underskrevne___________________________________

der ejer ejendommen beliggende___________________________________________

giver herved fuldmagt til_____________________________________________________.

Fuldmagtshaver er berettiget til at stemme på mine vegne på Lyshøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 12. juni 2022. 

_________________________, den         /6 2022

____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------ARKIV-----------------------------------------------