INDHOLD

KLIK på CTRL og + for at forstørre.

Matrikelkort

Matrikelkort med husnumre

Lavnings kort. Mulig dannelse af søer ved tilstoppet drænrør

Ældre højdekort. Et nyere og mere detaljeret er ved at blive fundet

Et oversigtskort

Luftfoto med dræn og privat grøft højdekurver. Se næste foto.

Se forrige foto

Udsnit af det store oversigt kort