INDHOLD

Vedtægter for vejfond

1. 

Vejfondens formål er at tilsikre tilstrækkelig kapital til dækning af udgifter til nyanlæg og vedligeholdelse i forbindelse med vejarealerne indenfor Lyshøj Grundejerforenings medlems- og administrationsområde som beskrevet i foreningens vedtægter.

2. 

 

 

 

LYSHØJ GRUNDEJERFORENING

vedtægter for

LYSHØJ VEJFOND

 

 

Vejfonden er oprettet og vedtaget på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening den 1. juni 1997.

3.

Bidrag til Vejfonden fastsættes hvert år på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening og opkræves sammen med kontingentet til foreningen. I forbindelse med særligt store udgifter kan der opkræves ekstraordinært bidrag efter forudgående godkendelse på en generalforsamling.

4. 

Såfremt der ikke udarbejdes særligt regnskab for vejfonden, skal vejfondens tal fremgå som særskilte poster på regnskabet for Lyshøj Grundejerforening.

5.

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske hvis 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede grundejere stemmer for ændringerne.

6.

Forslag vedrørende vejfonden, som ønskes behandlet på Lyshøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 kalenderdage før generalforsamlingen.

 

● Vedtaget på generalforsamlingen den 01. juni 1997

 

● Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2014