INDHOLD

Nyt fra bestyrelsen og kommunen

VIL DU VÆRE NY FORMAND FOR GRUNDEJERFORENING?

Lyshøjgrundejerforening.

I henhold til planloven er der pligt til at have en grundejerforening. Kommunalbestyrelsen er den offentlige instans som skal sikre atgrundejerforeningens bestemmelser og beslutning overholder planloven.

Lyshøjgrundejerforening består af 62 grundejere, det er generalforsamling som vælger bestyrelsen, der afholdes generalforsamling en gang om året, bestyrelsen mødes efter sin egen mødeplan. 

Bestyrelsen fornemmeste opgaver er at efterleve de beslutninger som generalforsamlingen træffer.

Pt. Er de vigtigste område vejene og drænet. Derudover skal bestyrelsen være bindeleddet mellem grundejerforeningen og de offentlige myndigheder.

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling søndag den 22. august 2021, vi ved allerede nu at vi skal have ny Formand for grundejerforening.

Vi ved også at der ikke er nogle kandidater blandt bestyrelsen. Derfor vil vi allerede nu opfordre jer alle til at gå i tænkeboks. 

Hvem skal være vores nye formand? 

Vi har eksisteret i mere en 50 år, så måske var det på tide at vi fik en kvinde som vores formand, men det vigtigste er at vi får en som vil være dedikeret og vil være medvirkende til at vi kan have et godt naboskab og være med til at sikre at vi også har et attraktivt område.

Formanden er ikke alene, men har en bestyrelse som hjælper til.

 

___________________________________________________________________________________

 


17.juni 2021

GOLFBOLDE

Grundejerforeningens bestyrelse har rettet henvendelse til Passebækgård Golfklub, da flere af vores medlemmer har været generet af forvildede golfbolde, nogle medlemmer har fået skader på deres ejendom. 

Det resulterede i følgende svar fra golfklubben: 

“ Jeg har set din mail af 30 maj 2021, jeg ser intet formål med et møde, passebækgård er en

golfbane, naboer kan ikke være ubekendt med at det resulterer i forvildede golfbolde, da 

banen har eksisteret længere end naboernes huse, der er for flere år siden foretaget ændringer

på banen, der har mindsket generne, men de kan ikke fuldstændig fjernes.

Det er således at Passebækgård Golfklub som lejer banen, er forsikret igennem deres medlemskab 

af DGU, ved uheld/skader skal skadelidte rette henvendelse til eget forsikringsselskab,  der efterfølgende

hvis fornødent retter krav mod DGUs forsikringsselskab.  “

Med venlig hilsen

Claus Lundbæk

Såfremt nogle medlemmer får skader, kan vi  kun opfordre medlemmerne til at rette henvendelse til deres forsikringsselskab, som så måske kan gøre regres overfor golfklubben.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 


 9.juni 2021

Kære medlemmer af Lyshøj Grundejerforening.

I forbindelse med et byggeri på Rensdyrvej 16 har bestyrelsen givet tilladelse til, at der kan placeres en container på rabatten i byggeperioden dog max 1 år.
Venlig hilsen Bestyrelsen

 

18.maj 2021

Kære medlemmer af Lyshøj Grundejerforening.

En kreds af lokale folk arbejder på at genetablere Fyrmester Fabers Have samt skabe en naturlegeplads ved parkeringspladsen ved Fyrkroen.

Bestyrelsen tager ikke hermed stilling til projektet, men ønsker blot at orientere om, at noget er i gang.

Du kan finde projektet på www.undervaerker.dk

Venlig hilsen 

Bestyrelsen

 

 

 

3.maj 2021

Hej alle

Bestyrelsen har besluttet at lægge årets generalforsamling d. 22. august. Årsagen til den sene dato er, at alle burde være vaccinerede mod Corona, når vi er et godt stykke henne i august. Dagsorden følger, når tiden nærmer sig.

 

Hilsen

Birger Kruse

 

 

12.april 2021

Hej alle

Lige lidt information:

 De sidste dage har jeg kunnet se, at der bliver lagt fiberkabler ned i rabatterne her i foreningen.  Det er TDC der har opgaven. Og de er startet ved Sikavej 72.

Grundejerforeningen var ikke informeret om dette. Derfor har jeg i dag talt med TDC, som henviste til Gribskov kommune, som er dem, der har udliciteret opgaven.

Kommunen beklagede. Det var en fejl, at vi ikke var blevet informeret.

 Mange forårshilsner

Birger Kruse

 

 

 

 

3.dec.2020

Julehilsen

 Nu er vi virkelig kommet ind i den mørke tid, der i år måske føles ekstra tung og mørk på grund af Corona. Men når man så i skumringen går en tur på vores veje, så er det livgivende at se alle de lys, der er tændt på buske, træer og huse. 

 Og om kort tid vender det, og lyset vender tilbage og tager gradvist over fra alle de lys, der pynter og glæder nu. 

 Af nyt fra området kan jeg fortælle, at vi har været i gang med revneforsegling af vores veje. Vi var et hold på fire mænd: Morten Nielsen, Laurids Hopp, Henning Klostergaard og undertegnede. Vi brugte det meste af en dag og nåede Lyshøjvej, Sikavej og ca. en trediedel af Rensdyrvej. Så havde vi brugt de indkøbte 100 kgrevneforsegling. Så vi må fortsætte med resten af Rensdyrvej til foråret. 

 Ellers kan jeg fortælle, at jeg her i efteråret har læst mig igennem foreningens arkivmateriale, og der fandt jeg ud af, at Grundejerforeningen i år havde 50 års jubilæum. Måske kan vi fejre det til næste års generalforsamling.

 Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår. 

 Birger Kruse

 

 

 

 

 

 

 


29.april 2020

På grund af Corona krisen bliver vi desværre nød til at udsætte både generalforsamlingen d. 7. juni og hjertestarter kursus 2 d. 19.juni.

 

Februar 2020

 Kære alle medlemmer

Husk at indbetale kontingentet til grundejerforeningen senest 1. april 2020, da ellers stemmeretten bortfalder ved næste generalforsmling.

Næste generalforsamling 2020 finder sted 7. juni. Tid og sted følger senere.

 Kontingentet for 2020 er fastsat til kr. 1.150 pr. parcel og til betaling senest 1. april 2020

 Danske Bank, reg. nr. 1551 kto.nr. 8172706

 Nordea, reg. nr. 2411 kto.nr. 8145642826

 

 

 

Januar 2020

 

Kære allesammen

Allerførst godt nytår til jer alle.

Dernæst kan jeg fortælle, at der bliver holdt kursus i brug af hjertestarteren lørdag d. 7. marts kl. 11 hos Ulla og Mikkjal Poulsen Rensdyrvej 3.
Kurset varer en halv time. Det bliver med en instruktør fra hjerteforeningen, som undtagelsesvis holder kurset en lørdag.
Der kan max være 15 på holdet, så der bliver tilmelding efter “først-til-mølle”- princippet. Skulle der melde sig mere end 15 bliver kurset gentaget på et senere tidspunkt.
Tilmelding på e-mail: birgerkruse1948@gmail.com

Mange hilsner


Birger Kruse

 

 

 

 

 

OKTOBER 2019

Hej alle i Lyshøj Grundejerforening

Nu nærmer efteråret sig, hvor det er godt at få klaret de sidste opgaver i haven. Et par stykker af dem er at få fjernet græs, der er vokset ud på asfalten samt klippet grene på buske og træer, der er groet for langt ud over rabatterne.

Og et lille hjertesuk: For tiden ligger der MANGE hundeefterladenskaber på veje og rabatter.Husk nu at samle op efter jeres hund.

I øvrigt kan jeg fortælle, at hjertestarteren er indkøbt og lige nu venter vi kun på, at elektrikeren får sat den op. Det skulle gerne ske snarest.

Vi lægger et billede op, når den er sat op. 

Det er en gennemgang af hjertestarter her i Gilleleje/ Kulturhavnen.


http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=13316290

Mange hilsner
Birger

 

 

 

 

 


indsat 16.3.2022

Kære medlemmer

I denne milde vinter, hvor vore udgifter til snerydning blev kr. 0, fik vi rekordmegen regn, så i perioder var der en del overfladevand rundt omkring, som ikke kunne synke i jorden så hurtigt, som det kom ned fra himlen.

Vore dræn blev i den forbindelse efterset en ekstra gang. Drænene var overordnet set i orden, men ”drænholdet” rensede op enkelte steder, der hvor vandet ikke havde helt frit løb.

Vor nabogrundejerforening har renset vores fælles hoveddræn. Dette lader til at have haft effekt på vore grunde.

Datoen for den ordinære generalforsamling er blevet fastsat til søndag den 12. juni kl. 10, så I kan godt reservere datoen allerede nu. Som sidste år bliver det i Gillelejes gamle posthus. Dagsordenen bliver udsendt i rimelig tid inden generalforsamlingen.

Regnskabet for 2021 er udarbejdet og godkendt af revisorerne. I kan se det her på hjemmesiden fra i dag.

I den forbindelse minder vi om, at kontingentet for 2022 kr. 1.700 forfalder til betaling den 1. april. I år er det kun Danske Bank (reg.nr. 1551 konto nr. 8172706, der kan betales til, da kontoen i Nordea blev lukket sidste år. Ved kun at have en bankkonto sparer vi en del gebyrer.

Bestyrelsen ønsker jer alle et dejligt forår med masser af gode stunder i vort dejlige område.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 


Indsat 18.januar 2022

Kære grundejere.

Godt nytår til alle. 

Vi ser frem til et år med godt vejr, så vi alle kan nyde tilværelsen inde og ude.

Fra i år har foreningen kun en bankkonto, nemlig den i Danske Bank. 

Alle som evt. har automatisk betaling til den ophørte Nordea konto eller som bare indbetaler kontingentet til Nordea , skal derfor rette bankkonto til Danske Bank reg. nr. 1551 kto.nr. 8172706.

 

Venlig hilsen

bestyrelsen

 

 


indsat 17.aug.2021

Generalforsamlingen.

 

  1. Fra såvel bestyrelsen som fra 2 medlemmer er der forslag om, at der træffes en principafgørelse om, hvilke vedligeholdelsesniveau vore veje skal have.

 

Derfor er det praktisk, om generalforsamlingen beslutter at slå de 2 afstemninger sammen til 1, hvor man først stemmer om det principielle niveau, og derefter giver bestyrelsen besked på, hvad der skal laves af vejarbejder i den kommende tid, evt. hvad der skal indhentes tilbud på.

De 2 forslag er skrevet sammen på 1 side, som er vedhæftet denne mail.

 

2) Da der på generalforsamlingen skal tages beslutninger om ting af længerevarende betydning, synes vi, at de medlemmer, som ikke kan være til stede, skal have mulighed for indflydelse. Derfor er der også vedhæftet en fuldmagt. Denne kan – efter at den er udfyldt – gives til et andet medlem eller indsendes til bestyrelsen på adressen: mail@lyshøjgrundejer.dk

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

 

 


 6.juli 2021

 Gilleleje 28.juli 2016

Bestyrelsen har nu afholdt det første møde efter vores generalforsamling, hvor vi konstituerede os jf. vedtægterne:

                                        Formand Ronny Iversen

                                        Næstformand Birger Kruse

                                        Sekretær Flemming Jensen

                                        Kasserer John Thomsen

                                        Revisor Niels Leer fortsætter indtil videre med at stå

                                         for vores bogholderi.

                                        I drænudvalget indtræder Tommy Vesterskov og John

                                         træder ud

                                       Tommy indtræder også i udvalget vedr. vedtægter, 

                                         servitutter mv

 Bestyrelsen arbejder med mange forskellige sager, hvoraf følgende problematiske sager er i fokus pt:

1.                                      Brud på deklaration og servitutter.

2.                                      Vedligeholdelse af vores drænsystem.

-                                        Brud på dræn på Egernvej/ulovlig tilslutning til

                                          foreningens drænsystem.

3.                                      Vedligeholdelse af vores veje.

4.                                      Stierne i vores område.

5.                                      tyveri sikring af vores område.

 

Man skal være opmærksom på at omkostninger til disse sager i videst muligt omfang vil blive pålagt dem som har skabt problemet.

Bestyrelse har i øvrigt fået flere henvendelser om for meget støj i området, og henstiller derfor til at udvise godt naboskab.

Og til dem som udlejer sommerhuse, er det nødvendigt at sikre lejerne er bekendt med områdets bestemmelser.

På Bestyrelsens vegne

Venlig Hilsen

 Ronny Iversen

Formand

 

PS: Her er  en lille husker vedr. Græskanter, buske mv, skal lige trimmes her i eftersommeren ved/ på rabatter og veje.

Mange hilsner Birger

 

 

 

April 2019

 Påskehilsen fra bestyrelsen

 

Påsken er over os, vi har nu overstået den ”stille” uge. Det giver anledning til at minde om at huske på vores omgivelser. Der er nogle, som har klaget over larm i vort område, så husk der er andre end en selv i området.

Vores generalforsamling er aftalt til søndag den 26. maj. Det er gået op for os, at det er på samme dag som EU valget finder sted. Vi tillader dog at fastholde datoen, man kan jo brevstemme. Vi håber på forståelse fra medlemmerne.

Der er fortsat en del som ikke har betalt dette års kontingent, som skulle have været betalt den 1. april 2019. For at have stemmeret på generalforsamling SKAL man have betalt kontingent.

Mange Påskehilsner

På bestyrelses Vegne

 

Ronny Iversen

Formand

 

 

Januar 2019

Kære grundejer

Vi er nu gået ind i 2019, ja sidste søndag i januar dagen hvor Danmark blev verdensmester i håndbold.

Vinteren er ovre os, -godt nok er der allerede tøvejr, men det se ud til HR frost vender tilbage. Alt i alt har det været en stille rolig vinter. Det ser ud til, at vi ikke er ramt af indbrud, - håber det kan fastholdes.

Vores renovering og forbedring af drænsystemet virker til UG. Grundene, som har været ramt tidligere, oplever ikke de store problemer.

Alle grundejer har betalt deres kontingent for 2017 og 2018. Desværre måtte vi forbi retten i et enkel tilfælde, men kontingentet er nu betalt så alle er glade. Grunden til at vi har måtte tage retsligt skridt, skyldes at vi har konstateret, at hvis grundejerforeningen ikke ligger denne linje, så kan vi ikke fastholde kravet i forbindelse med en tvangsaktion.

Men alt om alt skal man jo altid betale sine regninger til tiden, det går jo til fællesskabet.

Kontingent for 2019 skal betales senest den 1. april 2019 og kontingentet er fortsat det samme. Konto kan findes på vores hjemmeside, - husk man har ikke stemmeret på vores generalforsamling, hvis ikke hele kontingentet er betalt.

Generalforsamlingen vil blive indkaldt, når vi har fundet et sted at afvikle denne. Indkaldelsen vil blive lagt på vores hjemmeside.

Fortsat god Vinter

Venlig Hilsen

På Bestyrelsens vegne

 Ronny Iversen

Formand

 

______________________ARKIV__________________________________________

NOVEMBER 2018

Til medlemmerne af Lyshøj Grundejerforening

Vedr.: Afsluttende kommentar til deklarationer på området

Kære alle

Efter en rigtig flot dansk sommer med sol og varme, så står efteråret nu fra sin flotteste side. Bladene falmer, vinden rusker, tranerne trækker igen syd over og sommertiden er slut, - alt sammen gode tegn på at efteråret er over os. Flere har klargjort husene til vinteren ved at pakke havemøblerne sammen. Sådan skal det jo være

Der er også andre ting der skal pakkes sammen, bl.a. sagen vedr. deklarationer på Lyshøj. Som i alle er bekendt med så er der jo sendt en mail ud fra Poul Gadegaard og Jan Petersen til medlemmerne med flere, som er fulgt op af en skrivelse i postkasserne. I mailen er der en del påstande og ekspertudtalelser, som kan skabe forvirring.

Bestyrelsen har derfor valgt at udsende dette notat for endnu engang at præcisere rammerne for fællesskabet i Lyshøj Grundejerforening og dermed lukke sagen fra bestyrelsens side, - for vi kan jo ikke trodse demokratiet og lovgivningen her i vores dejlige område.

Situationen er:

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen og arbejder udelukkende for fællesskabet, bl.a. gennem de retningslinjer, deklarationer, servitutter og det ordensreglement, der er besluttet.

Bestyrelsen har på vegne af fællesskabet ønsket en præcisering af deklarationerne, så det står lysende klart, at der kun må være én beboelse pr parcel, det vil sige kun én bygning indeholdende køkken.

Bestyrelsen fremsatte forslaget til godkendelse på generalforsamlingen i 2017, som godkendte forslaget og den videre proces.

I tinglysningsprocessen blev vi gjort bekendt med, at det ikke var nødvendigt med en tinglysning af præciseringen, da de eksisterede deklarationer allerede var præcise nok, - kun én beboelse pr parcel.

Problemet er:

 Der er enkelte i fællesskabet, som ikke ønsker at følge de tinglyste retningsliner, hvilket er ganske uheldigt for majoriteten og dermed demokratiet i fællesskabet omkring Lyshøj Grundejerforening.

Løsningen er:

 Bestyrelsen opfordrer alle i fællesskabet til at følge de deklarationer der er gældende for området.  

Hvis der mod forventning er enkelte, som ikke helt er på plads med dette, så opfordrer bestyrelsen til at få bragt det i orden inden udgangen af december 2018.

Det er jo op til den enkelte ejer at sikre, at alle gældende regler, love, retningslinjer etc er overholdt. Sagen er hermed lukket fra bestyrelsens side.

----------------------ARKIV-----------------------------------------------------------

 

 OKTOBER 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Lyshøj Grundejerforening den 7. oktober 2018

Til stede: Ronny Iversen, Sven-Erik Jensen, Morten Nielsen, John Thomsen, Lars Rasmussen, Tommy Vesterskov.


Afbud: Bjarne Rasmussen

D A G S O R D E N

1.: Godkendelse af referat af forrige bestyrelsesmøde: Godkendt.

2.: Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

3.: Økonomi: Status blev redegjort af John & Ronny på baggrund af mail fra Niels Leer. Økonomien ser fornuftig ud med 166.387,- kr i Nordea og 93.453,- i Danske Bank, i alt 259.840,- kr.

4. Løbende sager:

5.: Nye sager: Der er en enkelt grundejer der stadig mangler at betale. Vi har fået rettens ord for at der skal ske betaling, så sagen sendes videre til incasso/fogedret, og det kan desværre ende med begæring af tvangsauktion over ejendommen.

6.: Drænudvalget: Drænarbejdet er færdiggjort med tilfredsstillende resultat, da vi indtil videre har konstateret at de fungerer tilfredsstillende, med andre ord har vi fået den vare vi har bestilt. Vi lægger hermed sagen vedr. dræn på hylden for nærværende.

7.: Vejudvalget: Arbejdet med at lappe vejene fortsætter. Streger og trekanter males op i kommende uge af vejudvalget, og så vurderes der på hvor og hvornår næste forsegling skal foretages

8.: Hjemmesiden: Intet nyt

9.: Eventuelt: Det blev besluttet at indkøbe nye vejskilte og erstatte de gamle slidte. John er på sagen

10.: Næste møde: Det næste bestyrelsesmøde er søndag den 13/1 kl. 10.00, hos formanden.


Tommy Vesterskov, Referent

 

-------------------------------------ARKIV----------------------------------------------------------

August 2018

 

Kære Grundejer

 

Nu er sommeren ved at nærme sig sin afslutning. Efteråret begynder nu her den 1. september. 

Sommeren har været helt fantastisk, i år valgte jeg at holde min sommerferie her i vores paradis, det er mange år siden jeg har fået badet så meget i havet.

Jeg besluttede mig på grund af travlhed på jobbet at ophører med at have urtehave, det var en klog beslutning, i juli mdr. var der slet ikke behov for at slå græs, nu når regnen er kommet kan man se plænen bliver grøn igen.

Tommy og Svend Erik har taget en snak med AL Enterprise omkring reparationen af drænet og sagen er nu afsluttet, med småreparationen således at vi nu kan sige at arbejdet er færdiggjort.

Bestyrelsen vil nu arbejde på at få fremtidssikre vores drænsystem, vi vil ligeledes arbejde på at sikre at der er økonomi til denne opgave.

Mange hilsner

På bestyrelsen vegne

Ronny Iversen

Formand

 

Arkiv:..............:........................................

maj 2018

Nyt fra bestyrelsen 

Endelig kom foråret.

Langt om længe er foråret også kommet til vores lille oase, vinteren har været lang, kold og ikke mindst våd, rådyrene er igen kommet frem og fasanerne løber rundt og solsortene synger, det er en rar og afstressende oplevelse, når man endelig har tid til lidt fritid efter en hektisk hverdag.  

Deklaration

I bestyrelsen har vi arbejdet videre med at få tinglyst vores vedtagne tillæg til den oprindelige deklaration, grundet til at det tager sin tid er at vi vil spare foreningen for omkostninger ved at tage ekstern juridisk hjælp. Deklarationen er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelsen, når denne foreligger, vil deklarationen blive tinglyst. Der har været en del tekniske problemer, idet der på vores grunde er flere tinglysninger, men vi arbejder på at få det løst.

Drænet i området

Som I nok har bemærket har vi udskudt udbygning af drænsystemet på rensdyrvej, trods vi havde fået tilbud og accepteret dette, årsag er at vi har måtte udbedre en akut brud på drænet på egernvej. Denne opgaver er blevet særdeles omkostningstung for foreningen, og vi har i bestyrelsen truffet beslutning om at låne penge fra vejfonden. Vi må på vores generalforsamling tage en drøftelse og beslutning om hvordan vi fremadretten skal sikre at vores drænsystem fungere optimalt, set i lyset af den øget mængde regn, som presser drænet. Bestyrelsen vil udarbejde forslag til behandling på vores årlige generalforsamling.

Manglende Kontingentbetaling - inkasso

Bestyrelsen har set sig nødsaget til at tage retsligt skridt for at få indkasseret kontingent til foreningen fra restanterne, pt. har vi en enkelt restant for regnskabsåret 2017. Det er beklageligt at vi har måtte nøde til dette.

Generalforsamling søndag den 10. juni 2018 kl. 10:00.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling søndag den 10. juni 2018 kl.10:00 i Gillelejehallen, der vil være kaffe, The og rundstykker, øl og vand, dagsorden vil blive meddelt på vores hjemmeside jf. vedtægterne.

Regnskabet for 2017

Du kan se regnskabet for 2017 på hjemmesiden og vil blive behandlet på vores generalforsamling.

Kontingent 2018

Kontingent for 2018 er uændret jf. generalforsamlingsbeslutning i 2017, kontingent for 2018 er fastsat til kr. 1.150 pr. parcel og til betaling senest 1. april 2018. Danske Bank, reg. nr. 1551 kto.nr. 8172706 eller Nordea, reg. nr. 2411 kto.nr. 8145642826.

HUSK VI UDSENDER IKKE KONTINGENTOPKRÆVNING, KONTINGENT SKAL BETALES SENEST 1. APRIL 2018 MANGLER BETALINGEN HAR MAN INGEN STEMMERET PÅ VORES GENERALFORSAMLINGEN.

På bestyrelsens Vegne

Ronny Iversen

Formand

 

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen januar 2018

Vi har desværre drænproblemer på Rensdyrvej/Egernvej, hvor der står store mængder vand på flere grunde.
Vi har derfor haft AL Enterprise ude og gennemse systemet, og de har konstateret, at drænet på Egernvej er itu og skal udskiftes.
Dette vil medføre opgravning af Egernvej mellem Egernvej 7 og Lyshøjvej 7. Egernvej kan derfor være vanskelig at passere.
Det tidligere annoncerede drænarbejde på langs ad Rensdyrvej bliver derfor sat i bero indtil videre.
På bestyrelsens vegne
Birger Kruse

 

ARKIV________________________________________________________________

Nyt fra bestyrelsen nov.2017

Vinteren er nu over os og bladene er næste blæst ned fra træerne. Vi har fået nogle ny naboer bestyrelsen byder jeg velkommen og håber i kommer til at nyde de fredelige fritidsliv her i vores grundejerforeningen.

 Bestyrelsen er fortsat i gang med at få implementere de beslutninger som vi traf på vores generalforsamling. Vi forventer at få tinglyst tillægget til vores deklaration i løbet af vinteren. På baggrund af debatten på generalforsamling samt efterfølgende skriftlig indsigelse fra nogle ganske få grundejere har vi drøfte situationen endnu engang i bestyrelsen med juridisk assistance, derfor har processen været sat på pause.

 Bestyrelsen har på derfor på denne baggrund nu truffet beslutning om at vi iværksætter det fortsatte arbejde.

 Dræn system på Rensdyrvej, vil blive etableret i løbet af vinteren, når det sættes i gang vil de berørte grundejer få særskilt besked herom.

 vi vil endnu engang opfordre til at man respektere vores i fællesskabet navn vedtagne ordensregler.

 God jul og Godt nyt år til alle.

 Venlig Hilsen

Ronny Iversen

Lyshøjvej 12

3250 Gilleleje

 

ARKIV__________________________________________________________________________

 

Nyt fra bestyrelsen sommeren 2017.

Sommeren er over os, det er ikke den varmeste sommer vi har haft, men en god gennemsnitlig sommer. Bestyrelsen har konstitueret sig efter vores generalforsamling, det nye ændringer er som følger, Tommy er konstitueret som sekretær og Lars Rasmussen, indgår i vores vejudvalg og drænudvalg ellers er bestyrelsens opgavefordeling uændret.

Vi er gået i gang med det formelle i at få godkendt vores tillæg til grundejerforeningens servitut, som vi vedtog på generalforsamlingen.

Vi har også besluttet at vi nu vil indhente fornyet tilbud på udbygning af vores drænsystem, på rensdyrvej.

Slutteligt vil vi opfordre til at man respektere vores ordensregler for området, vi skal alle synes det er rart at opholde sig her, det er ikke et godt naboskab at slå græs klokken 20 om aften eller at man køre alt for stærkt i området. Fortsat god sommer.

På bestyrelsen Vegne

Ronny Iversen

Formand

 

ARKIV_____________________________________________________________________________

Gilleleje marts 2017

Nu er vinteren ifølge kalenderen overstået og vi er snart klar til forårs syslerne i foreningen, bestyrelsen har fokuseret på udarbejdelse af et tillæg til vores eksisterende deklaration der skal lovlige gøre de annekser der er opført på flere af vore grunde. Udvalgets og bestyrelsens forslag kan læses under indkaldelse til vores ordinære generalforsamling.

 

Flemming har meddelt bestyrelsen at han ikke ønsker genvalg på dette års generalforsamling, hvorfor det vil være oplagt at vi blandt grundejerne finde en som eventuelt er villig til at arbejde med vores regnskab, idet det var med armene på ryggen at John accepterede at bestyrelsen konstituerede ham som vores nye kasserer, hvis det ikke lykkes at finde en blandt grundejerne har bestyrelsen drøfte at lade en ekstern føre regnskab med foreningen økonomi, dette vil betyde en merudgift for foreningen.

 

Det lader til at de tiltag som vi har gjort med reparation af drænsystemet har haft en positiv effekt, vi er ved at konsolidere drænfonden således at vi kan arbejde videre med at fremtidssikre vores drænsystem.

 

Vejenes afmærkning med hajtænder ser ud til at holde en sæson mere før en ny maling er nødvendig. Der er stadig enkelte steder, der trænger til en udtynding af græsrabatten.

 

Bestyrelsen vil endnu engang opfordre grundejere til at overholde foreningens ordensregler, i den forbindelse vil bestyrelsen gøre grundejeren særlig opmærksom på ordensreglen punkt 9 hvor der ikke må hensætte skæmmende effekter som eksempelvis container, afmeldte biler m.m.

 

Bestyrelsen vil samtidig benytte lejligheden til at gøre grundejerne opmærksom på at vi ikke længere udsende opkrævning, men gøre opmærksom på at kontingentet skal indbetale på en af foreningens konti.

 

Kontingentet for 2017 er fastsat til kr. 1.150 pr. parcel.

Danske Bank, reg. nr. 1551 kto.nr. 8172706

 Nordea, reg. nr. 2255 kto.nr. 8145642826

 Kontingentet forfalder jf. vores vedtægter den 1. april

Med Venlig Hilsen

På Bestyrelsens Vegne.

Ronny Iversen

 Formand


 

ARKIV----------------------------------------------------

Nyt fra Bestyrelsen 2016

Gilleleje 15.dec.2016

 Nu nærmer juletiden sig, og der vil være en del huse, som er ”alene hjemme”. Det er jo altid grimt at komme hjem til et hus, der har haft ubudne gæster. Og er der noget en indbrudstyv ikke har lyst til, så er det at blive set. Derfor vil vi opfordre jer alle til at hilse på dem, I møder her i området. Hvad enten en indbrudstyv er på udkig efter et egnet hus eller på vej  ”på arbejde”, så ønsker vedkommende ikke at være set. Og skulle I bare komme til at hilse på en af de andre grundejere, så er det jo dejligt at kende hinanden.

 

Glædelig jul

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.november 2016

Efterårs/vinter nyt fra bestyrelsen.

Efteråret er forbi og vi er nu gået ind i vinteren, de første snefnug har allerede faldet over vores område, området er mærket af at træer planter og dyr er gået i vinterdvale.

I løbet af sommeren og sensommeren har der været en del problemer med støj fra grundene, i særdeleshed fra gæster i huse som bliver udlejet, bestyrelsen vil derfor opfordre til at man ligger ordensreglerne som lejerne kan se disse eventuel at man får dem oversat til engelsk.

Vi har fået udbedret skaden på vores drænsystem og jeg har forstået at dette har givet en mærkbar virkning, i bestyrelsen vil vi nu fokusere på fortsat at forbedre drænsystemet med en hastighed som vi rent økonomisk kan bære.

Vejudvalget har tjekket vore veje og der rundsendt til grundejerne om at fjerne græs som er vokset ud over vejkanten. Her på hjemmesiden kan du se hvad du skal overholde i forbindelse med vejen, der er ligeledes et link til kommunens hjemmeside.

Ad hoc udvalget som blev nedsat for at præcisere vores deklarationer i grundejerforeningen har udarbejdet et forslag til en allonge, til de eksisterende deklarationer som vi vil fremlægge på vores årlige generalforsamling i 2017.

Julen nærmer sig med hastige skridt og bestyrelsen vil benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår.

Venlig Hilsen

På bestyrelsens vegne

Ronny Iversen

Formand

ARKIV----------------------------------------------------

 

-------------------------------------Arkiv-----------------------------------------------------

 

Gilleleje april 2016

 

Nyt fra bestyrelsen foråret 2016.

 

Så er foråret langt om længe kommet og der er ved at være mere liv rundt omkring i vores område.

 Vinteren synes at have været lang og i særdelshed våd. Bestyrelsen har ny iværksat en rensning af vores drænsystem, som forhåbentlig kan resultere i mindre vand på grundene.

 Vi har indhentet et tilbud om udbygning af vores drænsystem på rensdyrvej, som skulle kunne løse nogle af de problemer der er med vand på grundene.

 Kloakmestrene som har besigtiget området og afgivet tilbud til udbedring af problemerne har samstemmende sagt at et af problemerne er at grundejerne ved jordpåfyldning af grundene skubber problemet videre til naboen, i kan på vores hjemmeside se et kort hvor grundniveauet er afmærket.

 Vores Generalforsamling finder sted søndag den 29. maj 2016, vi har i år valgt at benytte os af de gratis glæder som kommunen byder på derfor afvikles generalforsamlingen i det gamle bibliotek i Gilleleje. Vi byder selvfølge på kaffe og morgenbrød.

 Da der ikke lige køre offentlig transport om søndag fra vores område, kan man kontakte bestyrelsen så vil vi arrangere fælleskørsel til mødestedet.

 KONTINGET 2016

 BEMÆRK DER BLIVER IKKE SENDT OPKRÆVNING UD, I KAN SE PÅ VORES HJEMME SIDE ELLER HER, HVILKET KONTO NUMMER I KAN INDBETALE KONTINGENTET TIL.

 

Kontingentet for 2016 blev på generalforsamlingen i 2015 fastsat til kr. 1.150 pr. parcel

Danske Bank, reg. nr. 1551 kto.nr. 8172706

 Nordea, reg. nr. 2411 kto.nr. 8145642826

 

 

FORTSAT GOD FORÅR.

 På bestyrelsens Vegne

 Ronny Iversen

 Formand.

 

_________________________________________________________________

ARKIV

 

Kære medlemmer

 

Så er vi godt i gang med et nyt år, og bestyrelsen håber, at 2016 bliver et godt år for alle, hvor I får glæde og fornøjelse af jeres hus.

Indbrud

Som der tidligere har været skrevet om, har der i starten af året været flere indbrud her på egnen, og vores område er heller ikke gået ram forbi. For at minimere risikoen for fremtidige indbrud vil bestyrelsen arbejde på, at så mange som muligt tilslutter sig den ordning, som hedder nabohjælp. Der bliver i løbet af året opsat skilte, som gør opmærksom på, at vi er tilsluttet ordningen. Der vil blive oprettet et afsnit på vores hjemmeside, som fortæller mere om ordningen.

Kontingent 2016

 På generalforsamlingen i 2014 blev det vedtaget at vores regnskabsår skulle følge kalenderåret, og at kontingentet forfalder hvert år den 1. april.

 Kontingentet for 2016 blev på generalforsamlingen i 2015 fastsat til kr. 1.150 pr. parcel. Kontingentet fordeles således: Til foreningens drift betales kr. 200, til vejfonden kr. 550 (heraf er der afsat kr. 150 til snerydning) og til dræning m.v. betales kr. 400.

Vi beder om, at kontingentet indbetales på en af vore bankkonti.

 Danske Bank, reg. nr. 1551 kto.nr. 8172706

 Nordea, reg. nr. 2411 kto.nr. 8145642826

 

Bestyrelsens virke

I løbet af vinteren har vejlauget givet revnerne i vore veje en gang tjære, og drænlauget har gennemført flere besigtigelser af områder, hvor der samler sig vand.

 Dette har givet inspiration til tanken om, at det kunne være rigtigt godt at udarbejde en langsigtet plan for dels at minimere risikoen for oversvømmelser ved skybrud og dels at holde vort område tørt på trods af klimaforskerne varsler om mere våde vintre i de kommende år. Da sådanne planer skal koordineres med kommunens planer på dette område og med nabogrundejerforeningernes planer, er det ikke noget som er færdiggjort på et par måneder, men det kunne være et emne til drøftelse på den kommende generalforsamling.

Endnu en gang, glædeligt forår til alle 

Venlig hilsen

 Bestyrelsen

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

ARKIV

 

Gilleleje dec.2015

 

Der er indgået en ny kontrakt om snerydning, i den nye kontrakt er der taget højde for de klager der er kommet om at snerydningen foregik tidlig på morgen.

 Vi er også kommet godt i gang med ”projekt” Nabohjælp og i foråret 2016 vil vi sætte skilt op ved indkørslen til vores område, du kan linke til https://nabohjælp.dk for at tilmelde dig. 

Grundet på hjørnet af egernvej og lyshøjvej har grundforeningen på grundejerens regning ladet rabatten renset for busker m.m.

Bestyrelsen har også drøftet situationen med væltede træer på vores område, vi vil opfordre grundejeren om at tjekke deres grund efter en storm, denne gang var der flere træer som havde væltet ud over kørebanen. Vi var dog så heldige at en af vore grundejere med motorsav var behjælpelig med at løse situationen, således at andre grundejere kunne komme ud.

2015 nærmer sig sin ende og 2016 står for døren, bestyrelsen vil ønske alle Grundejere og jeres familie en Glædelig Jul og et godt nytår.

 

På Bestyrelsens Vegne

Formand

Ronny Iversen

 ______________________________________________________________________

ARKIV

 Gilleleje 15.okt 2015

Bestyrelsen vil takke grundejerne for at de har lyttet til vores lille opråb om at holde stien ved Rensdysvej i orden, det er dejligt at se. Rabatten hjørnet af lyshøjvej og egernvej er grundejerens regning nu blevet gjort i orden.

 

Vejudvalget har været i gang med at tjekke vejen og der vil komme en opfordring til de grundejere hvor græsset er vokset ind over asfalten, til at få græsset fjernet. De er ikke for den kunstneriske stil, men alene for at spare kroner på vore vej, de holder længere, idet græsset tærer hårdt på asfalten.

 

Vi vil i nærmeste fremtid gå i gang med at kortlægge vores drænsystem og få udarbejde et overslag på omkostning ved en fremtidssikring af vores drænsystem.

 

For at skabe hindringer for tyve har vi i bestyrelsen besluttet at tilmelde os Nabohjælp, samtidig vil vi opfordre jer til at tilmelde jer til Nordsjællandspolitis SMS tjeneste.

 

Husk at gi besked på såvel ejerskifte som adresse ændringer til bestyrelsen

 

Fortsat god efterår.

 

På Bestyrelsens vegne

 

Ronny Iversen

 

Formand

 

Nabohjælp

Vi har i bestyrelsen tilmeldt os ordningen Nabohjælp, og vi vil få et skilt sat op til indgang af vores område, vi opfordre jer til at tilmelde jer WWW.nabohjælp.dk, så vil i få klistermærker som i kan sætte op på jeres bygning således at det indikere at naboerne holder øje med huset.

SMS TRYK POLITI

Vi vil også opfordre jer til at tilmelde jer SMS ordningen TRYK POLITI, i kan tilmelde jer www.hjaelppolitiet.dk.

Kasserer søges

 

Jobopslag:

 

Da vores kasserer Niels Leer, gennem mange år, har truffet beslutning om at, han vil trække sig fra sit veludførte hverv som kasserer for vores forening, til næste ordinære generalforsamling.

Vil vi opfordre jer til at gå i tænke boks om hvem i vores midte som ville være kandidat til at afløse Niels Leer.

I er velkommen til at sende forslag til bestyrelsen.

 

 

 

ARKIV

Gilleleje 16. august 2015

 

Nyt fra Bestyrelsen, august 2015

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig lørdag den 11. juli 2015, Birger Kruse er ny næstformand, Niels Leer Kasserer og Flemming Jensen som sekretær. Til vores 2 faste udvalg har vi konstitueret følgende til:

 

Vejudvalget: Birger Kruse(tovholder), John Thomsen, Sven-Erik Jensen og Morten Nielsen.

 

Drænudvalget: Ronny Iversen(tovholder), Flemming Jensen og John Thomsen

 

Bestyrelsen har drøftet vores fremtidige arbejde, bestyrelsen har i samarbejde med alle grundejer en interesse i at vi alle er glade for at bo her og er selvfølgelig forpligtet til at arbejde for at overholde de vedtægter og ordensregler som er godkendt på generalforsamlingen.

 

I grundejerforeningens daglige liv opfordres medlemmerne til gensidigt at hjælpe hinanden, så problemer og tvistigheder kan undgås. I modsat fald er hverken formanden eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer foreningens ”politi”.

 

Det vil sige, at eventuelle klager og lignende sager skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen, hvorefter de vil blive behandlet på et møde.

 

Drænudvalget er i gang med at se på drænsystemet, for at sikre fremtidige skybrud, nogle af de tiltage der allerede er igangsat kan vi se hjælper.

 

Der er ryddet op på vendepladsen, vejudvalget vil sætte fokus på vejkanterne, og vil atter opfordre grundejerne til at fjerne græs som gro ud over vejkanten.

 

Der er sat Nyt vejskilt om fartbegrænsning på 30 Km/t. som grundejerne og deres gæster opfordres til at overholde.

 

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at efterladte brugsgenstande på grunden eller henstillede haveredskaber er blevet fjernet uden ejerens tilladelse. For at imødegå simpelt tyveri opfordres grundejerne til at iværksætte en konkret nabohjælp ved at være opmærksomme på usædvanlige hændeler i området. En udveksling af telefonnumre og mailadresser naboer imellem kan være med til at fremme en hurtige reaktion og formindske skaderne.

 

Bestyrelsen vil også minde grundejerne som ligger op til stien bag Rensdyrvej om at man er forpligtiget til at holde stien ren, stiens bredde er 2 meter.

 

Fortsat god sommer

 

På Bestyrelsen Vegne

 

 

 

Ronny Iversen

 

Formand

 

 

_____________________________________________________________

ARKIV

Gilleleje, juni 2015

Kære medlemmer

 

Så nærmer tiden for den årlige generalforsamling sig.

Indkaldelsen kan I finde under knappen ”Generalforsamling”.

 

Under knapperne ”regnskab, Vejfond regnskab og Drænfond” finder I de tre regnskaber for perioden 1/4 til 31/12 2014, som regnskabsperioden udgør denne gang.

 

Og endelig under ”Budget” finder I budgettet for foråret 2015.

 

Tilmelding til generalforsamlingen er som sædvanlig ikke nødvendig. I møder bare op. Stemmeret har kun de, som har betalt kontingent.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 _____________

 

Gilleleje 15.juni 2015

 

Vandspild

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på en mulig risiko for vandspild. Det glæder stikledningen fra vandmåleren i brønden ude ved vejen til huset. Denne rørføring er fra grundejerforeningens start, hvilket indebærer en risiko for brud på stikledningen med deraf følgende vandspild.

Det er den enkelte grundejers ansvar, at der ikke sker unødigt vandspild. Følg derfor jævnligt med på vandmåleren, så man undgår en ekstra regning for merforbrug af vand.

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilleleje i maj 2015

 

Kære medlemmer

 

Datoen for årets generalforsamling er nu fastsat. Det bliver lidt sent i år, men for at få alle med viden om foreningens forhold med, bliver det søndag den 28. juni kl. 10.00 på Fyrkroen. Alle er selvfølgelig velkomne.

Den officielle indkaldelse med dagsorden og eventuelle forslag til behandling kommer midt i juni.

 

Der er kommet gang i hussalget, så siden sidste års generalforsamling har 6 medlemmer solgt. Det er næsten 10% af ejendommene i vort område. Bestyrelsen håber, vore nye medlemmer føler sig velkomne i vores forening.

Regnskabet for 2014, som I finder her på hjemmesiden er blevet revideret. Derfor er revisorernes underskrifter kommet på. Ellers er der ingen ændringer. Endvidere er udkast til budgettet for 2015 lavet færdigt og kan ses under punktet budget.

Indbetaling af kontingent går rimeligt, idet de fleste nu har betalt. Der mangler p.t. kontingent fra 23 af vore 62 medlemmer. De får en rykker inden vi holder generalforsamling, så de er opmærksomme på, at der ikke er stemmeret på generalforsamlingen, hvis man ikke har betalt.

Herudover er 2 medlemmer i restance vedr. tidligere år.

 

Til slut vil vi ønske alle en rigtig god sommer.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 Gilleleje april 2015

Kære medlemmer

Som I ved, blev der sidste år godkendt nye vedtægter for foreningen.

En af de ændringer, som blev vedtaget, var ændring af regnskabsåret (det følge nu kalenderåret) og betalingstidspunktet for det årlige kontingent.

Kontingentet forfalder nu til betaling den 1. april, og det dækker kontingentbetaling for 2015.
På generalforsamlingen blev kontingentet fastsat til kr. 1.000 (uændret i forhold til tidligere), hvoraf kr. 400 går til vedligeholdelse af vore veje og kr. 400 til vedligeholdelse af vort områdes dræn, som bortleder overfladevand i vort område.

I bedes venligst indbetale kontingentet til vores konto i Danske Bank, reg. nr. 1551 kontonr. 8172706 indenfor den næste månedstid.
De, som ikke betaler elektronisk, får fortsat udleveret indbetalingkort. Skulle nogle mangle et indbetalingskort, fås dette ved henvendelse til kasserer Niels Leer

Datoen for årets generalforsamling vil blive offentliggjort på hjemmesiden hurtigst muligt efter, at den er fastsat. Formentlig sker det på næste bestyrelsesmøde, som finder sted den 25. april. Den officielle indkaldelse med dagsorden kommer senere.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. Bestyrelsen er helt klar over, at ovenstående oplysninger ikke er nyheder for alle, idet en del medlemmer allerede har betalt deres kontingent. Vi takker de opmærksomme.

Gilleleje i februar 2015

Kære medlemmer

Et forsinket godt nytår til alle.

Siden sidste info er etableringen af 3 afløbsbrønde gennemført af firmaet Nordkysten.

Der er malet nye advarselstrekanter, hvor vore veje løber sammen, og vejene har fået en gang revneforsegler, begge dele udført af det det flittige vejudvalg med hjælpere.

Vinteren 2014/15 har indtil nu været så mild, at der kun få gange har været brug for at få ryddet sne. Det milde vejr mindsker også frostskader på vejene, som dog lider mest hvis det veksler mellem tø og frost.

Langt de fleste medlemmer har fjernet det græs og ukrudt, som vokser ud over vejbanen. Enkelte har dog endnu ikke fået det gjort. Bestyrelsen henstiller, at der bliver ryddet snarest, og der vil blive rettet direkte henvendelse til disse medlemmer.

På den seneste generalforsamling blev vore nye vedtægter vedtaget.

En af ændringerne er, at foreningens regnskabsår nu følger kalenderåret. Der er derfor blevet lavet et regnskab for perioden 1. april til 31. december 2014. Regnskabet er endnu ikke endelig revideret, men I får alligevel allerede nu lov til at se, hvordan det er gået. Vor hjemmesideadministrator har derfor lagt regnskabsudkastet ud under de 3 regnskabsrubrikker.

De nye vedtægter siger også, at kontingentet for 2015 forfalder til betaling den 1. april. Det blev på generalforsamlingen vedtaget, at kontingent og bidrag til vejene og dræn fortsat skulle være de kr. 1.000, som vi plejer at betale.

Betalingen skal som sædvanlig ske til en af vore bankkonti. Enten til Danske Bank, reg. 1551 konto nr. 8172706 eller til Nordea, reg. nr. 2411 konto nr. 8145642826. De, som har aftale om at få tilsendt indbetalingskort, vil få dette ca. 1. april.

Generalforsamlingen vil som sædvanlig blive holdt i maj/juni. Så snart datoen foreligger får I besked.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Kære medlemmer

Vi minder om at august er betalingsmåned for kontingentet, der blev fastsat til kr. 750 pr. parcel. Der er her på hjemmesiden en ny rubrik, som hedder foreningens konti. Der kan I finde de kontonumre, hvortil kontingentbetaling kan finde sted. Husk at anføre afsender - parcelnr. eller navn!

På et nyligt afholdt bestyrelsesmøde blev det besluttet at iværksætte arbejdet, som blev drøftet på generalforsamlingen i juni, med at aflede vand fra vore veje og rabatter.

Af de 2 tilbud, der var indhentet, blev entreprenørfirmaet Nordkysten valgt til at udføre arbejdet. Deres tilbud var mest præcist, så forhåbentlig undgår vi ekstraregninger. En ekstraregning er der dog kommet på, idet foreningens kort over drænene er forkerte. Der mangler simpelthen et stykke drænledning for at det hele kan komme til at virke. Denne nedgraves samtidig med at afløbsristene etableres. Den samlede pris for opgaverne bliver ca. kr. 92.000.

På bestyrelsesmødet blev det endvidere besluttet at genopmale de advarselstrekanter, som findes, der hvor vore veje løber sammen. Kommunen har anbefalet, at man maler trekanter tværs over hele vejen. Vejudvalget har i skrivende stund allerede lavet dette arbejde.

Til november vil vejudvalget igen forsegle revner i vore veje, så frostskader mindskes, og asfaltens levetid derved forlænges.

Vejudvalget ved at indhente tilbud på snerydning for den kommende vinter. Snerydning på vore veje blev vedtaget på den ordinære generalforsamling.

Sluttelig ønsker bestyrelsen jer alle et godt efterår.

Venlig hilsen

Bestyrelsen 

________________________________________________________________________________

 17/7/2014

Kære  medlemmer 

Så er der nyt fra bestyrelsen. Det vigtigste er 1) nye vedtægter og ordensregler og 2) kontingentet forfalder i august  

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt den 29. juni, og de nye vedtægter samt ordensregler blev godkendt. 

I kan se dem under punkterne:” Vedtægter” og ”Ordensreglement”. 

Også vejfonden og drænfonden har fået nye vedtægter. 

De gamle vedtægter og ordensregler er flyttet ned under rubrikken: ”Arkiv”. 

Selve referatet fra den ekstraordinære generalforsamling står under punktet:”---- referat”. 

I bedes bemærke, at kontingentet, der forfalder til betaling den 15. august. Da dette regnskabet nu omlægges til at følge kalenderåret, skal der kun betales ¾ kontingent, altså

 kr. 750,- pr. parcel. 

Beløbet betales lettest ved overførsel til foreningens bankkonto, som har 

reg. nr. 1551 kontonr.  8172706. 

Vi har stadig indbetalingskort til de, som gerne vil have et sådant. Rekvireres hos kassereren på mailadr. leer@webspeed.dk 

Vi benytter lejligheden til at ønske alle vore medlemmer en rigtig god sommer. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen

Velkommen

til Lyshøj Grundejerforenings hjemmeside.

Fra bestyrelsens side håber vi, at hjemmesiden kan blive til nytte for vore medlemmer både i det daglige, hvor man kan have brug for information om regler og meget andet, og i forbindelse med køb og salg, hvor det vil det være nyttigt, at alle oplysninger omkring foreningens forhold ikke bare er tilgængelige for sælger og køber, men også for ejendomsmæglere, advokater og andre professionelle.

Fremover vil alle informationer fra bestyrelsen blive publiceret på hjemmesiden. Det giver hurtig og nem kommunikation, og vi sparer udgifter til porto, brevpapir o.s.v. Samtidig giver hjemmesiden mulighed for at medlemmerne kan debattere emner af fælles interesse samt videregive gode råd.

For at få det fulde udbytte af den elektronisk kommunikation beder vi de medlemmer, som endnu ikke har oplyst deres mailadresse til foreningen,  om at sende denne til sekretær Flemming Jensen på adressen: fje@hotmail.dk

I løbet af nogle dage vil de beslutninger, der er taget på generalforsamlingen den 1. juni 2014 fremgå af hjemmesiden, og når referatet foreligger, vil alle medlemmer få meddelelse herom i overensstemmelse med vedtægterne.

Mange hilsener til alle medlemmer fra

den samlede bestyrelse