ARKIV

Driftsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2016

Indtægter:

 

                                                                                                            2015


Vedtaget drænbidrag 62 x kr. 400                                kr. 24.800     kr. 24.800


Indtægter i alt                                                            kr. 24.800    kr. 24.800Udgifter:


Reparation og vedligehold                                          kr.  10.925     kr.          0

 

Udgifter i alt                                                              kr.  10.925    kr.          0       Resultat                                                                      kr. 13.875     kr  24.800

Status pr. 31. december 2016

Aktiver:           

 

                                                                                               2015


Til gode hos foreningen                                   kr. 41.440     kr. 26 865

 

Restance 1 medlem                                         -        400      -     1.100

Aktiver i alt

kr. 41.840

kr. 27.965

Passiver:

Formue ved periodens begyndelse                    kr. 27.965     kr.   3.165

Periodens resultat                                             -   13.875      -   24.800Drænfondens kapital                                       kr. 41.840     kr. 27.965Frederiksberg, den 25. februar 2017


John Thomsen

 

kasserer

Vi har revideret foranstående opgørelse over Lyshøj Grundejerforenings Drænfonds indtægter for perioden 1. januar til 31. december 2016PP samt Drænfondens formue pr. 31. december 2016. Vi finder opgørelsen i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Gilleleje, den            2017

Gilleleje, den          2017

_______________________               __________________________

 

        Niels J. Leer                                  J. P. Rasmussen

 

        revisor                                           revisor

 

 

 

 

----------------------ARKIV---------------------------

 

DRÆNFONDEN 

Driftsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015

 

Indtægter:                                                                               3 kvt. 2014

 

Vedtaget drænbidrag 62 x kr. 400                      kr.  24.800             kr.   18.600

Indtægter i alt                                                 kr.  24.800             kr. 18.600

 

Udgifter:

Reparation og vedligehold                                 kr.          0               kr.   3.395

Anlæg af 3 nye drænbrønde                               -            0                 -  96.900                        

Udgifter i alt                                                   kr.          0             kr.100.295                         

Resultat                                                          kr. 24.800              kr.-81.695

 

 

Status pr. 31. december 2015

 

Aktiver:                                                                                  3 kvt. 2014

Til gode hos foreningen                                      kr. 26.865             kr.      265

Restance 1 medlem                                            -     1.100               -     2.900

Aktiver i alt                                                     kr. 27.965             kr.   3.165

 

 

Passiver:

Formue ved periodens begyndelse                      kr.   3.165              kr. 84.860

Periodens resultat                                               -   24.800              -  -81.695

Drænfondens kapital                                       kr. 27.965             kr.   3.165

 

Frederiksberg, den 13. februar 2016

 

 

Niels Leer

 

kasserer

 

Vi har revideret foranstående opgørelse over Lyshøj Grundejerforenings Drænfonds indtægter for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 samt Drænfondens formue pr. 31. december 2015. Vi finder opgørelsen i overensstemmelse med de faktiske forhold.

 

Gilleleje, den            2016                                              Gilleleje, den          2016

 

_______________________                                                 __________________________

 

         J.P. Rasmussen                                                                         L. Clausen

 

         revisor                                                                                       revisor

 

______________________________________________________

ARKIV

Drænfonden

Driftsregnskab for perioden 1. april 2014 til 31. december 2014

Indtægter:

                                                                          3 kvt. 2014                           2013/14

Vedtaget drænbidrag 62 x kr. 300                          kr. 18.600                           kr. 24.800

Indtægter i alt                                                      kr. 18.600                           kr. 24.800

 

Udgifter:

Reparation og vedligehold                                      kr. 3.395                                   kr. 0

Anlæg af 3 nye brønde                                            - 96.900                                      - 0

Gebyr                                                                     -         0                                      - 0

Udgifter i alt                                                       kr.100.295                           kr.         0

Resultat                                                             kr.-81.695                          kr. 24.800

 

 

INDHOLD

Drænfond regnskab

-------------------ARKIV------------------