VEJFONDEN

 

 

------------------------------------------ARKIV-------------------------------------------------------

 

Driftregnskab for perioden 1.januar til 31.december 2016

 

 INDTÆGTER:                                                                2015

Vedtaget vejbidrag kr 550x62               kr. 34.100      kr.24.800

Indbetalt fra anden bruger                   -         550      -       400

Ialt                                                     kr.  34.650     kr. 25.200

 

UDGIFTER:

Tjæring af revner                                 kr.3.666        kr.       0

Rensring af rabatter på fællesarealer    kr.      0         -   4.250

Snerydning vinter 2015/16                     -  9.715        -    1.622

Diverse skilte og materialer                   -  1.287         -   1.880

Ialt                                                     kr 14.668       kr.  7.752

 

Periodens resultat:                             kr  19.982       kr. 17.448 

 

 Status pr. 31. december 2016

Aktiver:                                                                                         31.12.15

Tilgode hos foreningen                                     kr.226.780            kr.206.248                          

Bidragsrestance, 1 medlem                               -         550             -     1.100

I alt                                                                 kr.227.330            kr.207.348

Passiver:

Formue ved periodens begyndelse                    kr.207.348            kr.189.900

Periodens resultat                                            -    19.982             -    17.448

Vejfondens kapital                                          kr.227.330            kr. 207.348

Niels Leer Revisor


Frederiksberg, den 25. februar 2417
kasserer: John Thomsen

Vi har revideret foranstående opgørelse over Lystøj Grundejerforenings Vejfonds drittsresultat for perioden 1. januar til 31. december 2016 samt Vejfondens formue pr. 31. december 2016. Vi finder opgørelsen i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Revisor:

Niels Leer
Jari Peter Rasmussen

 

 

 

 

 

------------------------ARKIV -------------------------

 

Vejfonden

 

Driftsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

 

                                                                                                                       3 kvt. 2014

Indtægter:

Vedtaget vejbidrag, kr. 400 x 62                                    kr. 24.800                      kr. 18.600

Indbetalt fra anden bruger                                             -        400                       -        300

I alt                                                                              kr. 25.200                      kr. 18.900

 

Udgifter:

Tjæring af revner                                                        kr.          0                     kr.  1.751 

Rensning af rabatter på fællesarealer                            -     4.250                     -           0

Snerydning vinter 2015/16                                             -     1.622                     -           0

Diverse skilte og materialer                                           -     1.880                      -       712 

I alt                                                                             kr.   7.752                      kr.  2.463

Periodens resultat                                            kr. 17.448                     kr. 16.437

 

Status pr. 31. december 2015

 

Aktiver:                                                                                                          31.12.15

Tilgode hos foreningen                                              kr. 206.248                       kr. 187.000

Bidragsrestance, 1 medlem                                        -       1.100                       -       2.900

I alt                                                                         kr. 207.348                     kr. 189.900

 

Passiver:

Formue ved periodens begyndelse                              kr. 189.900                      kr. 173.463

Periodens resultat                                             -     17.448                       -     16.437

 

Vejfondens kapital                                                  kr. 207.348                     kr. 189.900

 

Frederiksberg, den 13. februar 2016 

 

Niels Leer

 

kasserer

 

Vi har revideret foranstående opgørelse over Lyshøj Grundejerforenings Vejfonds driftsresultat for perioden 1, januar 2015 til 31. december 2015 samt Vejfondens formue pr. 31. december 2015. Vi finder opgørelsen i overensstemmelse med de faktiske forhold.

 

Gilleleje, den              2016                                                      Gilleleje, den            2016

 

____________________                                                                   ___________________

Leo Clausen                                                                                       Jan Peter Rasmussen

 

Revisor                                                                                             revisor

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

ARKIV

 

Vejfonden

Driftsregnskab for perioden 1. april 2014 til 31. december 2014

                                                                  3 kvt. 2014                                       2013/14

Indtægter:

Vedtaget vejbidrag, kr. 300 x 62                   kr. 18.600                                    kr. 24.800

Anden bruger                                                -        300                                     -       400

Renter                                                          -           0                                      -          0

                                                                   __________                                 __________

I alt                                                             kr. 18.900                                    kr. 25.200

Udgifter:

Ny asfaltbelægning                                      kr.         0                                    kr. 30.775

Tjæring af revner                                        kr.   1.751                                    kr.  4.368

Opmaling af trekanter                                  -        712                                    -           0

                                                                  _________                                   _________

I alt                                                            kr.   2.463                                   kr. 35.143

 

Periodens resultat                                     kr. 16.437                                  kr. - 9.943

 

 

 

 

 

INDHOLD

Vejfond regnskab

-------------------ARKIV------------------

 

 

ARKIV

 

Vejfonden 2014

Driftsregnskab for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014

 

                                                                             2013/14                      2012/13

Indtægter:

 

Vedtaget vejbidrag, kr. 400 x 62                          kr.   24.800                    kr. 24.800

Indbetalt fra anden bruger                                   -          400                     -        400

Renter                                                                -              0                     -        230

I alt                                                                    kr.   25.200                    kr. 25.430

 

 

Udgifter:

Ny asfaltbelægning 2 steder                                 kr.   30.775                    kr.           0

Vejudvalgets eget arbejde med

tjæring af revner                                                  -       4.368                       -      3.77

I alt                                                                      kr.   35.143                    kr.    3.776

 

Periodens resultat                                               kr.  - 9.943                   kr.  21.654

 

 

Status pr. 31. marts 2014

 

 

                                                                                                                  31.03.13

Aktiver:

Sparbank Vest                                                    kr.            0                    kr. 215.157

Til gode hos foreningen                                        -   172.263                    -              0

Bidragsrestance, 4 stk.                                        -       1.600                      -___ 2.400

I alt                                                                  kr. 173.863                   kr. 217.557

 

 

Passiver:

Formue ved periodens begyndelse                        kr. 183.406                     kr. 161.752

Periodens resultat                                               -    -  9.943                      -     21.654

Vejfondens kapital                                            kr. 173.463                    kr. 183.406        

 

 

Forudbetalt bidrag                                               kr.        400                   kr.            0

Gæld til foreningen                                               -             0                      -    34.151

Gæld i alt                                                            kr.        400                    kr.   34.151

I alt                                                                    kr. 173.863                   kr. 217.557

 

 

Frederiksberg, den 26. april 2014

 

sign. Niels Leer

 

kasserer

 

 

 

 

 

Vi har revideret foranstående opgørelse over Lyshøj Grundejerforenings Vejfonds driftsresultat for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 samt Vejfondens for

 

 

 

 

__sign._____________                                        __sign._____________

 

 

 

Jan Peter Rasmussen                                         Leo Clausen                                   

 

revisor                                                                revisor

 

 

 

Vejfonden 2013

 

Driftsregnskab for perioden 1. maj 2012 til 31. marts 2013

Indtægter:                    2012/13                2011/12

Vedtaget vejbidrag, kr. 400 x 62                           kr.   24.800                        kr. 24.800

Indbetalt fra anden bruger                                    -          400                         -        400

Renter                                                                 -          230                          -     2.067

 

I alt                                                                     kr.   25.430                         kr. 27.267

 

Udgifter:                     2012/13                2011/12

 

Tjæring af revner                                              kr.     3.402                         kr.  24.750

Mad og drikke ”vejarbejdere”                            -          374                          -             0

Gebyrer                                                            -              0                          -           25  

 

I alt                                                                 kr.     3.776                          kr.  24.775

Periodens resultat                                         kr.   21.654                        kr.    2.492

 

 

Status pr. 31. marts 2013

                                                                                                                                     30.04.12

Aktiver:                                  2012/13                2011/12  

 

Sparbank Vest, Ciborkonto                                  kr. 215.157                        kr. 214.927

Bidragsrestance, 6 stk.                                       -       2.400                          -___ 2.000

 

I alt                                                                 kr. 217.557                       kr. 216.927

 

 

Passiver:                                   2012/13             2011/12

 

Formue ved periodens begyndelse                         kr. 161.752                 kr. 159.260

Periodens resultat                                                 -     21.654                 -       2.492

 

Vejfondens kapital                                             kr. 183.406                kr. 161.752        

 

Forudbetalt bidrag                                               kr.           0                kr.        400

Gæld til foreningen                                                -    34.151                  -    54.775

 

Gæld i alt                                                            kr.   34.151                kr.   55.175

 

I alt                                                                    kr. 217.557               kr. 216.927

 

 

 

Frederiksberg, den 26. april 2013

 

 

Niels Leer

kasserer

 

 

Vi har revideret foranstående opgørelse over Lyshøj Grundejerforenings Vejfonds driftsresultat for perioden 1. maj 2012 til 31. marts 2013 samt Vejfondens formue pr. 31.

marts 2013. Vi finder opgørelsen i overensstemmelse med de faktiske forhold

 

 

Gilleleje, den               2013                                        Gilleleje, den               2013

 

 

__________________                                               ____________________

 

 

 

Leo Clausen                                                                Flemming Rossen                           

revisor                                                                           revisor