INDHOLD

Grundejerforeningens regnskab

-------------------ARKIV------------------

 

---------------------ARKIV--------------------------

Driftsregnskab for perioden 1. januar  til 31. december 2016

                                                                                  2015

Indtægter:

Vedtaget kontingent (62 x 200)                                kr. 12.400        kr. 12.400

Rente                                                                      -     1.161         -         61

Aktieudbytte                                                           -        514         -       499

Vejskilt (flyttet til vejfond)                                     -            0         -       624

I alt

kr. 14.075

kr. 13.584

Udgifter:

Generalforsamling                                                 kr.   2.103        kr.   4.182

Forsikring                                                               -        967         -    1.031

Porto og kontorartikler                                           -        250         -       518

Gaver                                                                    -            0         -       659

Hjemmeside                                                           -        795         -       695

Administration                                                       -     2.800         -    2.400

Gebyrer                                                                -        842          -       800

Kontingent m.v. GGØ                                             -        970         -       620

Vejfest                                                                 -     1.306         -           0

Snerydning    2014/15                                           -            0         -    8.112

Advokatomkostninger                                           -            0         -    9.844

I alt

 kr. 10.033

kr. 28.861

Periodens resultat                                               kr.   4.042        kr.-15.277

 

 

 

Status pr. 31. december  2016

 

                                                                                           31.dec.2015

 

Aktiver:

 

Nordea-aktier til nettoanskaffelsesværdi*         kr.       892        kr.      892

 

Tilgodehavende kontingent, 1 medlem              -         200         -        550

 

Nordea bank, Gilleleje                                       -  260.434         - 231.945

 

Danske Bank                                                      -    59.849         -   57.576

 

Kassebeholdning                                               -         784        -            0

 

I alt                                                              kr.  322.159      kr. 290.963

 

Passiver:

 

Formue ved periodens begyndelse                     kr.  47.247         kr.  62.524

 

Periodens resultat                                              -     4.042           - - 15.277

 

Formue ved periodens slutning                          kr.  51.289        kr.  47.247

 

Gæld

 

Mellemregning med kassereren                         kr.           0        kr.       759

 

Forudbetalt af medlemmerne                            -      2.650         -             0

 

Skyldig til vejfond                                             -  226.780          -  206.248

 

Skyldig til drænfond                                         -    41.440          -    26.865

 

Skyldig til advokat                                          -             0          -      9.844

 

Gæld i alt                                                       kr.270.870          kr.243.716

 

I alt                                                                kr. 322.159         kr. 290.963

 

*Kursen på foreningens 127 aktier var 31.12.16 kr. 78,65 kr. pr. stk. = i alt kr. 9.988.

 

Frederiksberg, den 25. februar 2017.

 

John Thomsen

 

kasserer

 

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået foranstående driftsresultat og status. Vi finder opstillingerne i overensstemmelse med de faktiske forhold.

ARKIV

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Gilleleje, den               2017

Gilleleje, den                2017

_________________________                 __________________________

 

Niels Leer                                               Jan Peter Rasmussen

 

revisor                                                      revisor   

 

--------------------ARKIV --------------------------

 

Driftsregnskab for perioden 1. januar  2015 til 31. december 2015

                                                                                                                                                                       3 kvt.2014

Indtægter:

Vedtaget kontingent (62 x 200)     kr. 12.400       kr.   9.300

Rente                                                      61         -    1.746

Aktieudbytte                                -        499         -           0

Vejskilt (flyttet til vejfond)           -        624         -           0

I alt                                             kr. 13.584      kr. 11.046

 

Udgifter:

 Generalforsamling                         kr.   4.182       kr.   5.225

 Forsikring                                       -     1.031         -    1.020

 Porto og kontorartikler                  -        518          -       911

 Gaver                                             -        659         -           0

 Hjemmeside                                   -        695         -    1.345

 administration                               -     2.400         -    1.800

 Gebyrer                                        -         800         -       604

 Kontingent GGØ                           -          620           -     620

 Vejskilt                                         -             0         -       624

 Snerydning  2014/15                      -     8.112        -           0

 Advokatomkostninger                     -     9.844       -            0

I alt                                                      kr. 28.861        kr. 12.149 

 

Periodens resultat                         kr.-15.277       kr. -1.103

 

 

 

Status pr. 31. december  2015

                                                                                                                                                                                                                                                                 31.dec.2014 

Aktiver:

Nordea-aktier til nettoanskaffelsesværdi*  kr. 892          kr.892

Tilgodehavende kontingent, 1 medlem  -     550      -   1.450

 Nordea bank, Gilleleje                      -  231.945    - 221.458

Danske Bank                                        -    57.576     -   27.774

 Kassebeholdning                                -            0    -            0

I alt                                                kr.  290.963  kr. 251.574

 

Passiver:

 

Formue ved periodens begyndelse       kr.  62.524    kr.  63.627

 Periodens resultat                             -  -15.277     -   - 1.103

Formue ved periodens slutning        kr.  47.247   kr.  62.524

 

Gæld

 Mellemregning med kassereren        kr.     759    kr.    1.785

 Skyldig til vejfond          -                    206.248     -  187.000

 Skyldig til drænfond                     -        26.865       -       265

 Skyldig til advokat                           -       9.844     -             0

 Gæld i alt                                        kr.243.716    kr.189.050

 

I alt                                                 kr. 290.963    kr.251.574

 

 

*Kursen på foreningens 127 aktier var 31.12.15 kr. 75,80 kr. pr. stk. = i alt kr. 9.626

 Frederiksberg, den 13. februar 2016

 

Niels Leer

kasserer

 

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået foranstående driftsresultat og status. Vi finder opstillingerne i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Gilleleje, den          2016              Gilleleje, den            2016

 

_________________________              __________________________

 Leo Clausen                                          Jan Peter Rasmussen

revisor                                                                revisor       

 

 

 

 

______________________ARKIV______________________

Lyshøj Grundejerforening

Driftsregnskab for perioden 1. april 2014 til 31. december 2014

                                                                    3 kvt.2014                               2013/14

Indtægter:

Vedtaget kontingent (62 x 150)                          kr. 9.300                               kr.12.400

Rente                                                            -    1.746                                 -     567

Aktieudbytte                                                 -          0                                  -     346

I alt                                                             kr. 11.046                              kr. 13.313

 

Udgifter:

Generalforsamlinger                                      kr. 5.225                                kr. 4.160

Forsikring                                                        - 1.020                                   - 1.008

Porto og kontorartikler                                     -   911                                    - 1.236

Gave/bårebuket                                              -       0                                  -    245

Hjemmeside                                                    - 1.345                                  -    158

Administration                                                 - 1.800                                   - 2.400

Kontingenter                                                   -    620                                   -   620

Møder                                                            -       0                                   -   256

Nyt vejskilt                                                     -    624                                   -      0

Gebyrer                                                          -    604                                   -   601

I alt                                                          kr. 12.149                              kr. 10.684

Periodens resultat                                     kr    1.103                              kr.   2.629

 

 

 

 ARKIV

 

Driftsbudget

for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014

                                    Foreningen         Vejfond             Drænfond

Indtægter:

Kontingent                                 kr. 12.400                 kr. 25.200                    kr. 24.800

Rente og udbytte                        -        200                  -        200                     -           0

I alt                                           kr. 12.600                 kr. 25.400                    kr. 24.800

Udgifter:

Generalforsamling                      kr. 3.000                     --                                      --

Forsikr, kontorartikler m.m.        -   2.000                     --                                      --

Administration                            -   2.400                     --                                      --

Hjemmeside, oprettelse              -   4.000                     --                                      --

Andet                                         -      300                  kr. 25.000                     kr. 25.000

I alt                                         kr. 11.700                  kr. 25.000                     kr. 25.000

Resultat                                  kr.     900                   kr.     400                    kr.      200

 

 

 

ARKIV

 

Lyshøj Grundejerforening

 

Driftsregnskab for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014

 

                                                                           2013/14                        2012/13

Indtægter:

Vedtaget kontingent (62 x 200)                            kr. 12.400                      kr. 12.400

Rente                                                                  -        567                        -         10

Aktieudbytte                                                        -        346                        -       273

I alt                                                                    kr. 13.313                      kr. 12.683

 

Udgifter:

Generalforsamling                                               kr.   4.160                      kr.  2.478

Forsikring                                                             -     1.008                        -      983

Kontingent GGØ                                                   -        620                        -          0

Porto og kontorartikler                                         -     1.236                        -   1.120

Gaver/bårebuket                                                 -        245                        -       139

Hjemmeside                                                        -        158                        -       180

Administration                                                     -     2.400                        -    2.400

Møde vedtægtsgruppen                                        -        256                        -          0

Gebyrer                                                               -        601                        -       300

 

I alt                                                        kr. 10.684               kr.   7.600 

 

Periodens resultat                                              kr.   2.629                      kr.  5.083

 

 

Status pr. 31. marts 2014

 

                                                                                                                  31.03.13

 

Aktiver:

 

 

Nordea-aktier til nettoanskaffelsesværdi*            kr.      892                      kr.      892

Tilgodehavende kontingent, 4 medlemmer           -        800                         -    1.400

Tilgode hos vejfonden                                         -            0                         -  34.151

Nordea bank, Gilleleje                                         - 219.172                         -    4.110

Danske bank (girokonto)                                       - 102.716                        -   80.917

Kassebeholdning                                                  -            0                        -           0

 

I alt                                                                    kr.323.580                   kr. 121.470

 

Passiver:

 

Formue ved periodens begyndelse                        kr. 60.998                      kr. 55.915

Periodens resultat                                                 -    2.629                        -    5.083

I alt                                                                     kr. 63.627                      kr  60.998

 

Formue ved periodens slutning                          kr. 63.627                     kr. 60.998

 

 

Gæld

Forudbetalt kontingent                                       kr.      200                      kr.          0

Mellemregning med kassereren                            -     3.830                        -     2.612

Skyldig til vejfond                                                - 172.263                       -            0

Skyldig til drænfond                                            -   83.660                        -   57.860

 

Gæld i alt                                                        kr.259.953                      kr. 60.472

 

I alt                                                                kr. 323.580                    kr. 121.470

 

*Kursen på foreningens 127 aktier var 31.03.14 kr. 76,85 kr. pr. stk. = i alt kr. 9.760

 

 Frederiksberg, den 26. april 2014

 

sign. Niels Leer

kasserer

 

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået foranstående driftsresultat og status. Vi finder opstillingerne i overensstemmelse med de faktiske forhold.

 

Gilleleje, den 2/5 2014                                         Gilleleje, den 11/5 2014

 

 

 

_sign.______________                                        __sign._______________

 

Jan Peter Rasmussen                                         Leo Clausen

 

revisor                                                                revisor       

 

 

 

Lyshøj Grundejerforening 2013

Driftsregnskab for perioden 1. maj 2012 til 31. marts 2013

 

                                                                             2012/13                2011/12

Indtægter:

Vedtaget kontingent (62 x 200)                                kr. 12.400                          kr. 12.400

Rente                                                                     -          10                            -         14

Aktieudbytte                                                           -        273                            -       209

Tilbageført drænudgift fra forr. år                          -            0                             -    8.125

 

I alt                                                                       kr. 12.683                         kr. 20.748

 

 

Udgifter:

 

Generalforsamling                                               kr.   2.478                          kr.   2.318

Forsikring                                                            -        983                            -       976

Porto og kontorartikler                                        -     1.120                            -    1.276

Gave til tidl. formand                                          -        139                           -           0

Hjemmeside                                                        -        180                            -       323

Administration                                                     -     2.400                            -    2.400

Gebyrer                                                               -        300                            -       300

ialt                                                         kr.   7.600                          kr.   7.593 

 

 

Periodens resultat                                            kr.   5.083                          kr.13.155

 

 

 

 

 

Status pr. 31. marts 2013

                                                                                                                                     30.04.12

Aktiver:                                      2012/13              2011/12

 

Nordea-aktier til nettoanskaffelsesværdi*              kr.      892                           kr.      892

Tilgodehavende kontingent, 5 medlemmer              -     1.400                            -       800

Tilgode hos vejfonden                                             -   34.151                            -  54.775

Nordea bank, Gilleleje                                           -     4.110                            -    4.809

BG bank, girokonto                                                 -   80.917                           -   28.218 Kassebeholdning                                                    -            0                            -    1.281

 

I alt                                                                   kr. 121.470                          kr. 90.775

 

Passiver:

 

Formue ved periodens begyndelse                         kr. 55.915                          kr. 92.760

Periodens resultat                                                  -    5.083                            -  13.155

I alt                                                                     kr. 60.998                           kr105.915

Overført til drænfond                                          -            0                            -   50.000

 

Formue ved periodens slutning                         kr. 60.998                          kr. 55.915

 

Gæld

Forudbetalt kontingent                                     kr.          0                         kr.      200

Mellemregning med kassereren                            -     2.612                                    -0         

Skyldig til drænfond                                            -   57.860                         -   34.660

Gæld i alt                                                         kr. 60.472                       kr. 34.860

I alt                                                                kr. 121.470                       kr.  90.775

 

*Kursen på foreningens 127 aktier var 31.03.13 kr. 65,85 kr. pr. stk. = i alt kr. 8.363

 

 Frederiksberg, den 26. april 2013

 

Niels Leer

kasserer

 

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået foranstående driftsresultat og status. Vi finder opstillingerne i overensstemmelse med de faktiske forhold.

 

Gilleleje, den                   2013                                    Gilleleje, den                    2013

 

_________________________                               __________________________

Leo Clausen                                                                Flemming Rossen

revisor                                                                           revisor