INDHOLD

Kontingent for Lyshøj Grundejerforening

KONTINGENT for 2023

 

Kontingentet for 2023 er af generalforsamlingen fastsat til kr. 1.700 pr. parcel ligesom sidste år. 

Det blev vedtaget at afsætte kr. 700 til såvel veje som dræn. De resterende kr. 300 afsættes til foreningens almindelige drift. 

Kontingentet forfalder til betaling den 1. april. Det indbetales til foreningens bankkonto, som er: 

Danske Bank, reg.nr. 1551 kto. nr. 8172706.