INDHOLD

Driftsbudget


  ---------------------------------------------------  ARKIV---------------------------------------------------------


Driftbudget for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023

 

                                                 Indtægter              Foreningen Vejfond        Drænfond               

Kontingent                                  kr. 18.600                     kr. 44.100              kr. 43.400       

I alt                                            kr. 18.600                     kr. 44.100              kr. 43.400

 

Udgifter:

 Renter og gebyrer                       kr.   3.000

Generalforsamling                        -     2.500                                 --                   --               

Forsikr, kontingent                        -     2.000                                 --                   --    

Administration                              -     3.500                                 --                   --

Hjemmeside, kontorart.                -     2.000                                 --                    --

Andet                                           -     1.000                                   --                 --

I alt                                              kr. 14.000                                   --                 --

Småreparationer                                                                  kr. 50.000

Snerydning                                                                           -     3.000                  --

Tjæring af revner                                                                 -     5.000                  --

Skilte og materialer                                                              -     1.000                  --

I alt                                                                                     kr. 59.000                  --

Spuling af drænrør                                                                                       kr.   5.000

Andet                                                                                                          -            0

I alt                                                                                                            kr.   5.000

 

Opsparing                                       kr.   4.600                     kr. -14.900          kr. 38.400

 

 

 

 

 

Forklaring til bestyrelse

 

Udgangspunktet er, at kontingentet er uændret i forhold til 2022, nemlig kr. 1.700.

 

Fordelingen af de 1.700 er som udgangspunkt 300 til foreningens drift, 700 til vejfond og 700 til drænfond.

Det samme som sidste år, hvilket betyder, at vi formentlig kan spare et pænt beløb op til drænene, mens reparation af hjørnet ved landevejen + et par huller vil – godt og vel – vil bruge årets kontingent til vejene. Dette er aftalt med Michael og medtages, som et varsel til generalfors. om, at der snart skal ske noget. Bliver reparationstilbuddet over 62.000 kan vi enten indkalde til ex. gf. eller udsætte det til 2024.

 

Aktuelt er der sparet 377.000 op til vore veje og 21.000 til at holde vort areal fri for unødigt vand.

 

Altså, 2 ting: 1) Uændret kontingent 1.700 med uændret fordeling, 2) advarsel om, at der kommer udgifter til vejene..

 

 

 

 

 --------------------------------------------arkiv-----------------------------------------------------


 Driftsbudget 2019

For perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019

                                    Foreningen                       Vejfond                         Drænfond        

Indtægter:

Kontingent                    kr. 12.400                       kr. 29.925                     kr.  29.450

Rente og udbytte           -        600        -                           0       -                           0

 I alt                             kr. 13.000                        kr. 29.925                     kr.  29.450

Udgifter:

Generalforsamling         kr.   2.500                              --                                  --   

Forsikr, kontingent         -     2.000                             --                                  --    

Administration               -     3.500                             --                                  --

Hjemmeside, kontorart   -    1.000                             --                                  --

Andet                            -     1.500                             --                                  --

I alt                               kr. 10.500                             --                                  --

Snerydning                                                        kr.  5.000                               --

Tjæring af revner                                              -    3.500                                --

Skilte og materialer                                           -    1.000                               --

I alt                                                                  kr.  9.500                               --

Spuling af drænrør                                                                               kr.   5.000

Andet                                                                                                  -            0

I alt                                                                                                     kr.   5.000

Opsparing                   kr.   2.500                      kr. 20.425                      kr. 24.450
-------------------------------ARKIV-------------------------------------

Driftsbudget

For perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017

                                              Foreningen       Vejfond          Drænfond                         

Indtægter:

Kontingent                            kr. 12.400            kr. 34.650         kr.  24.800

Rente og udbytte                   -     1.500          -            0        -            0

I alt                                      kr. 13.900             kr. 34.650         kr.  24.800

 

Udgifter:

Generalforsamling                  kr.   4.000                 --                       --    

Forsikr, kontingent                 -     1.700                 --                       --    

Administration                       -     3.500                 --                       --

Hjemmeside, kontorart.          -     1.300                 --                       --

Andet                                  -     1.000                 --                        --

I alt                                     kr. 11.500                 --                        --

 

Snerydning                                                    kr.11.000                    --

Tjæring af revner                                           -    3.000                    --

Skilte og materialer                                        -    2.000                    --

 I alt                                                             kr.16.000                    --

 Spuling af drænrør                                                             kr.   5.000

 I alt                                                                                  kr.   5.000

 

Opsparing                      kr.   2.400            kr. 18.650         kr. 19.800

 

 

 

 

 

__________________ ARKIV_______________

Driftsbudget

   for   

2016

Indtægter:                    Foreningen         Vejfond    Drænfond

Kontingent                                        kr. 12.400                   kr. 34.650          kr.  24.800

Rente og udbytte                              -        600                   -          0                  -    0

I alt                                                  kr. 13.000                   kr. 34.650          kr.  24.800

Udgifter:

Generalforsamling                            kr.   4.000                          --                          --

Forsikr, kontorartikler m.m.               -     2.000                          --                          --    

Administration                                 -     2.800                          --                          --

Hjemmeside, kontingent                   -     1.000                           --                         --

Andet                                           -        700                   

Snerydning                                                                     kr.     9.000

Tjæring af revner                                                             -      3.000

Skilte og materialer                                                          -      2.000

Vedligeholdelse af dræn                                                                           kr.    5.000

I alt                                             kr. 10.500                kr.   14.000            kr.   5.000

Resultat                                    kr.   2.500                kr.   20.650             kr. 19.800

_________________________________

ARKIV 

Driftsbudget

for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015

 

                                                     Foreningen                 Vejfond               Drænfond                                    

 

Indtægter:

Kontingent                                        kr. 12.400                kr. 25.200          kr.  24.800

Rente og udbytte                              -        300                  -            0           -            0

I alt                                                  kr. 12.700                 kr. 25.200          kr.  24.800

Udgifter:

Generalforsamling                            kr.   3.000                                  --                                --

Forsikr, kontorartikler m.m.               -    2.000                                  --                                --    

Administration                                  -     2.400                                  --                                --

Hjemmeside, oprettelse                    -     1.000                                  --                    --

Andet                                               -        300                                   --                               --

Snerydning                                       -      8.000                                  --                                --

I alt                                                  kr. 16.700                                   --                               --

Fjernelse af græskanter                                                         kr.  5.000                         --

Tjæring af revner                                                                   -    2.000                         --

Nye skilte                                                                               -    2.000                         --

I alt                                                                                       kr.  9.000                         --

Spuling af drænrør                                                                                          kr.   5.000

I alt                                                                                                                kr.   5.000

Resultat                                           kr.  -4.000                     kr.  16.200           kr. 19.800