INDHOLD

Fuldmagt 

 

 

F U L D M A G T

Underskrevne___________________________________

der ejer ejendommen beliggende___________________________________________

giver herved fuldmagt til_____________________________________________________.

Fuldmagtshaver er berettiget til at stemme på mine vegne på Lyshøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, som finder sted

DATO d. _________________________

_________________________, dato D. ____________________

Underskrift